Silny start Exlterra w Polsce

Silny start Exlterra w Polsce

Po pomyślnym zakończeniu letniego szkolenia , zespół Exlterra Polska jest w pełni gotowy do promowania oraz instalowania naszych trwałych technologii środowiskowych. Jesienią ubiegłego roku,  Mazury Golf & Country Club w Naterkach stał się pierwszą lokalizacją w Polsce, gdzie zainstalowano technologię GEPS. ” Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Mazury Golf&Club , którzy natychmiast dostrzegli niezliczoną liczbę zalet GEPS odnośnie odwadniania ziemi , powierzając nam obszar do “uzdrowienia “” – skomentował Marcin Muński – odpowiedzialny za rozwój Exlterra w Polsce. ” Klient był zadowolony ze współpracy, a pierwsze efekty pojawiły się zaskakująco szybko. Po upływie zaledwie sześciu tygodni od instalacji ,zauważono znaczną poprawę w przemieszczaniu się  wody “.

Exlterra miała również zaszczyt wzbudzić ogromne zainteresowanie Neps, a jej pierwsza instalacja upoważniona była przez Zarząd Dróg i Zieleni w Olsztynie . W październiku ubiegłego roku pracą został objęty obszar pierwszej sekcji drzew. Zarząd miasta był głownie oczarowany prostotą technologii NEPS oraz tego jak współgra ona z założeniami programu urbanizacji terenów leśnych.

Współpracowaliśmy również z sadownikami z Białej Rawskiej w miejscowości Jastków. Wyposażyliśmy 50 drzew w technologię NEPS. Efekty tej pracy będą skrupulatnie kontrolowane przez Polski Instytut Rolniczy. Przedmiotem obserwacji będzie głównie wpływ NEPS na wydajność i kondycję drzew.

GEPS satysfakcja gwarantowana przez długi czas