Rewitalizacja SSP nr 8

Rewitalizacja SSP nr 8

Prace przy instalacji systemu redukującego poziom wilgoci w ścianach budynku.
GEPS ( Groundwater Energy Passive System )

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Armii Krajowej 70 w Tczewie firma Exlterra wykonała prace instalacyjne technologii  regulującej poziom wilgoci – GEPS. Dzięki temu, budynek pozbędzie się nadmiernej wilgoci w ścianach , szczególnie na najniższych piętrach ( piwnica, szatnie, schron).  Instalacja odbyła się na zlecenie miasta, lecz była w pełni finansowana przez wykonawcę.

Prace instalacyjne można podzielić na trzy etapy:

I etap to oznaczenie terenu. Specjaliści odmierzają dokładnie obszar i precyzyjnie zaznaczają , gdzie powinien zostać wykonany otwór.

II etap polega na wykonaniu odwiertów o głębokości do 12 m ( w zależności od przygotowanego wcześniej planu rozmieszczenia systemu ) za pomocą ultralekkiej i zwrotnej wiertnicy HAZL (zaprojektowanej, dostosowanej do potrzeb i wyprodukowanej przez wykonawcę inwestycji ).

III etap to umieszczenie w odwiertach systemu GEPS. Są to wykonane z najwyższej jakości polietylenowe profile. Przyśpieszają one transport cząsteczek wody do głębszych warstw. Tworzą swego rodzaju „parawan ochronny”, który przekierowuje wodę zapewniając bezpieczeństwo i hydroizolację  budynku. System działa dwufazowo i zachowuje balans nawodnienia gruntu około 60%. Nie przesusza podłoża, dzięki czemu nie doprowadza do pękania ścian. Następny krok to zakończenie prac oraz uporządkowanie terenu.

Wykonując prace testowe na terenie szkoły, chcieliśmy pokazać skuteczność, a jednocześnie prostotę i funkcjonalność systemu. Instalacja była przeprowadzona szybko, a także mało inwazyjnie dla otoczenia, głównie dlatego że nie wymaga wykopów. Dodatkowo brak konieczności podłączenia do źródła zasilania czy do systemu odprowadzania wody eliminuje wiele dodatkowych problemów i kosztów na przestrzeni lat. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta oraz otwartości na innowacje i nowoczesne, ekologiczne technologie,  Exlterra ma szanse pokazać wartość swojego produktu oraz jego pełną gamę zalet, jednocześnie robiąc coś dobrego i pożytecznego dla placówki publicznej.

Okres adaptacji systemu to minimum ok 3 miesiące. Pół roku oraz rok po wykonanych pracach przeprowadzane będą badania termowizyjne, które jasno określą efekty oraz  spadek poziomu wilgoci w ścianach. Dodatkowo skuteczność potwierdzą ekspertyzy geologiczne i opinie specjalistów.